AGRONOVAZ a.s.

AGRONOVAZ - CAVALLI

 • chov koní
 • klasické a westernové jazdenie
 • agroturistika
 • jazdecká škola - odborná inštruktáž
 • vychádzky do prírody
 • hippoterapia (liečenie postihnutých ľudí jazdou na koni)
 • prenájom (požičovňa) ustajňovacích boxov pre majiteľov koní
  s ošetrovaním a výcvikom
 • otvorené celoročne od 8:00 hod. do 18:00 hod.
 • 0911 917 613 - Ferejová Lenka
náhľad...
foto 01
náhľad...
foto 02
náhľad...
foto 03
náhľad...
foto 04
náhľad...
foto 05
náhľad...
foto 06
náhľad...
foto 07
náhľad...
foto 08
náhľad...
foto 09
náhľad...
foto 10
náhľad...
foto 11
náhľad...
foto 12
náhľad...
foto 13
náhľad...
foto 14
náhľad...
foto 15
náhľad...
foto 16
náhľad...
foto 17
náhľad...
foto 18
náhľad...
foto 19
náhľad...
foto 20
náhľad...
foto 21
náhľad...
foto 22
náhľad...
foto 23
náhľad...
foto 24
náhľad...
foto 25
náhľad...
foto 26
náhľad...
foto 27
náhľad...
foto 28
náhľad...
foto 29
náhľad...
foto 30
náhľad...
foto 31
náhľad...
foto 32
náhľad...
foto 33
náhľad...
foto 34
náhľad...
foto 35
náhľad...
foto 36

AGRONOVAZ a.s.; Priemyselná 2; 915 01 Nové Mesto nad Váhom; Tel. č. : 032/ 774 06 54; fax : 032/ 774 06 53