AGRONOVAZ a.s.

Predmet činnosti

 • výroba hotových krmív
 • spracovanie sóje, výroba sójovej múčky
 • služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
 • sprostredkovanie obchodu
 • veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
 • nákup a predaj:
  • hutného materiálu
  • čistiacich potrieb
  • ochranných prostriedkov a pomôcok
  • strojov
  • hnojív
 • maloobchod so zmiešaným tovarom:
  • obilie
  • kŕmne zmesi
  • čistiace prostriedky
  • hospodárske potreby
  • ochranné pomôcky
 • hubenie škodlivých živočíchov, rastlinných mikroorganizmov
 • dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
 • prevádzkovanie železničnej vlečky,
 • prevádzkovanie verejného skladu.
AGRONOVAZ a.s.; Priemyselná 2; 915 01 Nové Mesto nad Váhom; Tel. č. : 032/ 774 06 54; fax : 032/ 774 06 53