AGRONOVAZ a.s.
Akciová spoločnosť AGRONOVAZ
Priemyselná 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel. č. : 032/ 774 06 19
fax : 032/ 774 06 54
IČ DPH : SK2020380450
DIČ : 2020380450

Podniková predajňa kŕmnych zmesí

Tel. č. : 032/ 774 06 29
otváracie hodiny : 6:00 – 14:00

Bankové spojenie

Tatra Banka : 2622270370/1100
Sberbank Slovensko : 4250059900/3100
AGRONOVAZ a.s.; Priemyselná 2; 915 01 Nové Mesto nad Váhom; Tel. č. : 032/ 774 06 54; fax : 032/ 774 06 53