AGRONOVAZ a.s.

Akciová spoločnosť AGRONOVAZ

Aktuálne dokumenty na stiahnutie

Akciová spoločnosť AGRONOVAZ so sídlom v Novom Meste nad Váhom vznikla privatizáciou štátneho podniku Poľnonákupu Váh v Novom Meste nad Váhom dňa 1.mája 1992.
Spoločnosť je založená na dobu neurčitú a prebrala na seba všetky záväzky a práva bývalého štátneho podniku Poľonákup Váh. Pri vzniku spoločnosti bola stanovená výška základného imania 84 730 000,- Sk, ktorého výška sa do dnešnej doby nezmenila. Akciová spoločnosť AGRONOVAZ je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.
Výšku základného imania tvorí 84 730 akcií znejúcich na doručiteľa s menovitou hodnotou 1 akcie 1000,- Sk. Akcie sú voľne obchodovateľné na trhu cenných papierov.
Akciová spoločnosť má štyri základné ekonomicky sledované úseky: rastlinný úsek, výrobný úsek, Asana, úsek hospodárskych potrieb.

Rastlinný úsek

Rastlinný úsek vo svojej činnosti nakupuje suroviny rastlinného charakteru (obilniny, olejniny, strukoviny a pod.) na kŕmny fond, ako aj na priemyselné spracovanie a poskytuje odbyt týchto surovín na priemyselné spracovanie. Okrem týchto hlavných činností poskytuje rastlinný úsek rôzne služby.

  • sušenie
  • čistenie
  • skladovanie

Výrobný úsek

Hlavnou činnosťou výrobného úseku je výroba kŕmnych zmesí. Výroba kŕmnych zmesí je najviac zameraná na hydinu, kde jej najväčším odberateľom je Agrokombinát Veľké Bierovce a na ošípané. Vyrábajú sa aj iné kŕmne zmesi, ale tie majú len nepatrné zastúpenie. Okrem hlavnej činnosti, ktorou je výroba kŕmnych zmesí, výrobný úsek poskytuje aj rôzne služby ako sú :

  • granulácia
  • drvenie
  • medikácia
  • tukovania

Akciová spoločnosť AGRONOVAZ od roku 1993 neustále zvyšuje výrobu kŕmnych zmesí a takisto v tomto trende mieni pokračovať aj v nasledujúcom období.

AGRONOVAZ a.s.; Priemyselná 2; 915 01 Nové Mesto nad Váhom; Tel. č. : 032/ 774 06 54; fax : 032/ 774 06 53